Τα παλαιότερα περιοδικά της Πάτρας 1886-1887

Από τα παλαιότερα περιοδικά που εκδόθηκαν στην Πάτρα είναι η «Μέλισσα».

Το πρώτο τεύχος φέρει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1886 και εκδότης του αναγράφεται ο Αντ. Ξ. Παπανικητόπουλος.

Ήταν δεκαπενθήμερο, 16σέλιδο, δίστηλο, διαστάσεων 0,245X0,180 και τυπωνόταν στο τυπογραφείο Π. Ευμορφόπουλου.

Είναι το πρώτο περιοδικό ποικίλης ύλης που εκδόθηκε στην πρωτεύουσα της Αχαιας, αν κρίνουμε από τα περιεχόμενα, που είναι τυπωμένα στη δεύτερη σελίδα κάθε φυλλαδίου. Στο 1ο τεύχος περιέχονται: Πρόλογος Περί του ελληνικού κλίματος εν γένει – Αι γυναίκες πίπτουσαι (μυθιστόρημα εκ του γαλλικού) – Ηθικαί αλήθειαι – Τινά περί του ελληνικού χορού – Παντοία – Εικόνες ανδρών του 17ου αιώνος (διήγημα A’´ εκ του γαλλικού: H ίππος του Κρεκύ) – Επιθεωρητής.

Στο 2ο τεύχος, με την προμετωπίδα «Ουχ οι τα πολλά, αλλ’ οι τα χρήσιμα αναγιγνώσκοντες εισί σπουδαίοι», περιέχονται συνέχειες, από το 1ο φυλλάδιο, μεταφράσεων ξένων έργων, διάφορα ανέκδοτα, ένα πρωτόλειο με τον τίτλο «H Ξενητειά» του Ηλία Ιωάν. Οικονομόπουλου, εκ των συντακτών του περιοδικού «Πλειάς» και συγγραφέα διαφόρων βιβλίων που εκδόθηκαν στην Αθήνα, μεταξύ άλλων και της Ιστορίας του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και μια πραγματεία με τον τίτλο «Ηθικαί Αλήθειαι», κατά την οποία «Το επικρατούν πνεύμα δύναται μόνον να βελτιωθή δι’ αναγνώσεων καθαρώς ηθικών. Αλλά τοιαύται αναγνώσεις δεν δύνανται να εύρωσιν είσοδον εκεί, ένθα θεωρείται ως έωλον και αγροίκον το περί της θρησκείας λαλείν ή αναγιγνώσκειν!».

Το 1886 ήταν σημαδιακή χρονιά για τον περιοδικό Τύπο των Πατρών, διότι μετά τη διακοπή της έκδοσης του περιοδικού «Σωκράτης» το 1882 για τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν κυκλοφόρησε άλλο. Το 1886 κυκλοφόρησαν τρία, «Ο Φάρος» στις 15 Ιανουαρίου 1886, η «Πλειάς» στις 10 Νοεμβρίου 1886 και η «Μέλισσα» (N. Πολίτη: Χρονικό του Πατραϊκού Τύπου 1840-1940, Πάτρα 1984, σ. 267 επ.).

 

 ΠΑΛΛΑΣ

Σύγγραμμα περιοδικό, εκδιδόμενο άπαξ του μηνός υπό Νικολάου Β. Βωτυρά, υπολοχαγού του πεζικού. Πάτρα, Απρ. 1877-. Μηνιαίο, τριάντα δύο σελίδων, δίστηλο, διαστάσεων 26Χ20 εκ. Ετήσιες συνδρομές: εσωτερικού 12 δρχ., εξωτερικού 16 δρχ. Τυπογραφείο: δεν αναγράφεται.

Ήταν το πρώτο πολυσέλιδο οικογενειακό περιοδικό με ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη που εκδόθηκε στην Πάτρα.

Ακολουθεί το ομότιτλο περιοδικό που είχε εκδώσει ο ίδιος ο Ν. Βωτυράς στην Ερμούπολη το 1871. Η αναγγελία της έκδοσής του, στην εφημερίδα « Φορολογούμενος» της 18ης Μαρτίου 1877, δηλώνει τους στόχους του περιοδικού: την ενασχόλησή του με βιογραφίες ενδόξων και χρησίμων για την ανθρωπότητα ανδρών, με περιγραφές αγνώστων μέχρι τότε χωρών, με πρωτότυπες ή μεταφρασμένες εξιστορήσεις και δημοσιεύσεις επιστημονικών διατριβών, με διδακτικές και ηθικές ποιήσεις και κάθε είδους προϊόντα της νεότερης φιλολογίας.

Η «Παλλάς», προσθέτει ο Βωτυράς, «συγχρόνως εκπληρούσα και έτερον προορισμόν της θεάς της αρχαιότητος, ης το όνομα φέρει, θ’ασχολήται επί διαφόρων στρατιωτικών ζητημάτων, πειρωμένη ούτω, όπως και τω ελληνικώ στρατώ φανή κατά το μέτρον της δυνάμεώς της χρήσιμος και νύξεις προσφέρη τοις αρμοδίοις προς σπουδήν και λύσιν του εν Ελλάδι στρατιωτικού ζητήματος, μεθ’ου τόσον στενώς συνδέεται η τύχη και το μέλλον του ελληνικού έθνους».

Η προαγγελία περιείχε και δήλωση του εκδότη ότι θα διαθέτει υπέρ του Εθνικού Στόλου το ένα πέμτπο των εισπράξεων από συνδρομές. Μέσα σε λίγες μέρες γράφηκαν 88 συνδρομητές στην Πάτρα, 29 στην Κέρκυρα, 18 στον Πύργο και 6 στη Λιβαδειά. Δεν είναι γνωστό πότε διέκοψε το περιοδικό την έκδοσή του. Για την ενίσχυσή του ο μεγαλέμπορος Θεμιστοκλής Γερούσης πρόσφερε 400 δρχ., γι’αυτό ο Βωτυράς του αφιέρωσε το τεύχος Β’.

Με τον τίτλο «Παλλάς» επίσης εκδόθηκε στην Πάτρα, τον Οκτώβριο 1903 λογοτεχνικό περιοδικό δεκαήμερο και σε δεύτερη περίοδο από τον αρ. 7 (10 Ιαν. 1904) δεκαπενθήμερο.

 

Πηγή :pleias.lis.upatras.gr

You might also like
Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More