Το Πανεπιστήμιο Πατρών έκλεισε τα 56 του χρόνια!

Τα 56 του χρόνια γιόρτασε το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μετά από πενήντα έξι χρόνια επιτυχημένης ακαδημαϊκής και ερευνητικής διαδρομής και έχοντας διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών κλάδων που καλλιεργεί, το Πανεπιστήμιο Πατρών θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια της χώρας με λαμπρές επιδόσεις στον χώρο της έρευνας και με διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος  Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας.

Σύσκεψη Πρυτάνεων στην Αίθουσα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1978)

Τα εγκαίνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου τελέστηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1966.

Το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε αρχικά σε οίκημα το οποίο παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) στο κέντρο της Πάτρας. Για τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης επελέγη το 1968 έκταση 2.500 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Ρίου, 8 χμ. από το κέντρο της Πάτρας, η οποία απαλλοτριώθηκε υπέρ του Πανεπιστημίου. Το 1972 ανατέθηκε η εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης, η οποία συντελέστηκε σε δύο φάσεις και ενεκρίθη από το Πανεπιστήμιο τον Ιούνιο του 1973.

Πηγές: http://www.upatras.gr/https://www.alfavita.gr/