Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Patrinorama.com

Ημερήσιο Αρχείο: Jan 12, 2021

Πρωτοπόροι του εμβολιασμού θεωρούνται δυο Έλληνες

Η πρώτη επιδημία ευλογιάς που αναφέρεται στη Ιστορία συνέβη το 1350 π. Χ. στην αρχαία Αίγυπτο και την Ασία. Ο Φαραώ Ραμσής ο 5ος,...

Most Read